Żuławy – mozaika wielu kultur


Dodaj komentarz

MOJA „MAŁA OJCZYZNA”

Czy czujecie się związani z Waszą rodzinną miejscowością, miejscem urodzenia,  zamieszkania? Czy darzycie je szczególną sympatią i sentymentem? Czy chętnie o nim opowiadacie swoim znajomym z innych zakątków Polski, wyróżniając szczególne zabytki czy dzieje miejscowości? Jeśli na większość tych pytań odpowiedzieliście pozytywnie, to warto, byście dowiedzieli się czym jest „mała ojczyzna”.

„Mała ojczyzna” to termin, który w ostatnich latach coraz częściej używany jest w celu określenia miejsca, z którym jesteśmy w szczególny sposób związani emocjonalnie. „Mała ojczyzna” odnosi się zwykle do pewnej konkretnej przestrzeni – może to być wieś, miasto, gmina (miejsce to jednak nie musi posiadać ściśle określonych granic administracyjnych), w której się urodziliśmy i wychowaliśmy. Najczęściej miejsce to odnosi się do dzieciństwa danej osoby. „Małą ojczyznę” tworzy także krajobraz kulturowy, czyli to, co wytworzył na przestrzeni wieków człowiek w środowisku naturalnym np. materialne dziedzictwo kulturowe.

Czytaj dalej

Reklamy


Dodaj komentarz

MOJA RODZINA NA ŻUŁAWACH

Czy wiecie jakie są korzenie Waszych rodzin? Skąd pochodzą? Dlaczego mieszkają na Żuławach i czy mieszkają tu od zawsze? Dzisiejszy post ma zachęcić Was do poznawania historii własnej rodziny i pokazać w jaki sposób można spisywać rodzinne opowieści i dokumenty.

W ostatnich latach coraz bardziej popularne staje się nagrywanie i spisywanie historii mówionej (ang. oral history), czyli takiej, która opiera się na osobistych relacjach ustnych uczestników lub świadków pewnych wydarzeń. Opowieści te często odnoszą do ich przeżyć i są zwykle subiektywne. Zazwyczaj służą one potem do interpretacji znanych nam wydarzeń historycznych w kontekście indywidualnych przeżyć danej osoby.

Czytaj dalej


Dodaj komentarz

DZIEDZICTWO KULTUROWE ŻUŁAW

Na Żuławach mamy wiele zabytków np. domów, kościołów, cmentarzy, które są świadectwem obecności na tym terenie dawniej ludzi o różnej narodowości, wyznaniu czy kulturze. Współcześnie także poszukujemy tradycji charakterystycznych dla regionu i jego mieszkańców. Zastanawialiście się kiedyś jakim mianem można by określić to, co Was otacza: przyrodę, zabytki i zwyczaje kulturowe? W tym wpisie chcielibyśmy przybliżyć Wam podstawowe zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym.

Termin „dziedzictwo” należy łączyć z czasownikiem „dziedziczyć”, czyli przekazywać kolejnym pokoleniom. Natomiast „dziedzictwo kulturowe” oznacza transmisję i przekaz pokoleniowy kultury niematerialnej, ale także kultury materialnej. Łączy się z tym również zagadnienie krajobrazu kulturowego obejmującego środowisko przyrodnicze (naturalne), które jest kształtowane przez kulturę charakterystyczną dla ludzi zamieszkujących określony obszar.

Czytaj dalej


Dodaj komentarz

WIELOKULTUROWOŚĆ ŻUŁAW

Często szukając materiałów o Żuławach możemy natknąć się na stwierdzenie, że jest to region wielokulturowy. Czy zastanawialiście się co to oznacza i jakie informacje za tym idą? Chcielibyśmy w tym poście przedstawić Wam czym jest wielokulturowość i dlaczego akurat mamy z nią do czynienia w naszym regionie.

Wielokulturowość to termin dotyczący społeczeństwa żyjącego na określonym obszarze, w którego skład wchodzą grupy o różnym pochodzeniu. Może je wyróżniać etniczność, czyli cechy społeczno-kulturowe wyznaczane przez wartości, jakie reprezentują, wspólną historię, miejsce zamieszkania, ale także wyznanie czy język jakiego używają.

Czytaj dalej